logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
ZAČNITE TUKAJ
Naslovnica
Predstavitev
Pravila in zakoni
Novice
EU kotiček
Zadružništvo
Koristne povezave
 
 
 

 
 

 
     
   
     
     
 
 
     
   
     
   
     
   
     
Zadruge zagotavljamo vključenost Natisni

Ob letošnjem 95. Mednarodnem zadružnem dnevu, ki ga obeležujemo 1. julija 2017, Mednarodna zadružna zveza ICA poudarja pomen zadrug za zagotavljanje vključenosti. Ob tem poziva zadruge po vsem svetu, da razmislijo o posledicah, ki jo povzroča naraščanje neenakosti, da se ponovno zavežejo k zagotavljanju enakosti v vseh svojih skupnostih in poudarijo zadružni prispevek k izboljšanju sveta.

Tudi v Sloveniji so zadruge prepoznavne, zlasti v času krize, ko se prihodkovna neenakost v svetu povečuje. Na področju kmetijstva je registriranih 91 zadrug, od tega je 62 včlanjenih v Zadružno zvezo Slovenije, ki je krovna organizacija kmetijskih in gozdarskih zadrug s prostovoljnim članstvom. V zadnjem letu je nastalo veliko novih zadrug na najrazličnejših področjih. Zadruge delujejo v skladu z zadružnimi načeli in vrednotami, ki omogočajo odprto članstvo za vse, člani zadruge enakovredno prispevajo in demokratično nadzirajo kapital svoje zadruge. Pomembno je, da so zadruge usmerjene v ljudi in ne v kapital, da ustvarjeno razdelijo med svoje člane po načelu enakopravnosti in solidarnosti. Ker zadruge temeljijo na potrebah skupnosti, so zadruge zavezane k trajnostnemu razvoju lokalnih skupnosti. Ta zaveza se dokazuje v lokalni oskrbi za korist lokalnega gospodarstva in pri sprejemanju odločitev, ki upoštevajo vpliv na njihovo skupnost.

Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije ob mednarodnem zadružnem dnevu poudarja: "Slovenski kmetje in slovenske zadruge imamo ključno vlogo pri pridelavi lokalno pridelane hrane, saj se preko zadrug odkupi 80 odstotkov tržne pridelave hrane s kmetij. Zadruge skrbimo za obdelano in poseljeno podeželje, saj preko svojih trgovin oskrbujemo lokalno prebivalstvo in dajemo zaposlitev 3000 ljudem na podeželju. V zadruge je včlanjeno 13.000 kmetov, zadruge pri odkupu in prodaji kmetijskih pridelkov sodelujejo še z vsaj trikrat toliko kmetijami. Številne zadruge imajo tudi lastne predelovalne obrate, v katerih pridelujejo kakovostno lokalno pridelano hrano. Zadruge smo gonilo razvoja podeželja in ohranjanja tradicije in običajev na podeželju že več kot stoletje in bomo to tudi v prihodnje. S podporo zadružništvu gradimo pravičnejšo družbo, ki spodbuja sodelovanje, enakopravnost in zagotavlja vključenost vseh." Svetovni monitor zadrug (World Co-operative Monitor) poroča, da 300 največjih zadrug prispeva več kot 2,5 milijard dolarjev letnega prometa. Več kot 250 milijonov ljudi organizira svoje preživetje preko zadruge. Ta vpliv je bil eden od razlogov, da je UNESCO (Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo) nedavno dodal zadruge na svoj seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. UNESCO je ta seznam vzpostavil leta 2003, da bi priznal, da človeška izkušnja ni opredeljena le s konkretnimi kraji in spomeniki, ampak enakovredno tudi s prakso in tradicijo.

Sporočilo Mednarodne zadružne zveze ICA je v celoti dostopno na spletni strani: http://ica.coop/en/media/library/pr-95th-international-co-operative-day

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
free hit counters