logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
ZAČNITE TUKAJ
Naslovnica
Predstavitev
Pravila in zakoni
Novice
EU kotiček
Zadružništvo
Koristne povezave
 
 
 

 
 

 
     
   
     
     
 
 
     
   
     
   
     
   
     
Odprt razpis za kratke dobavne verige in lokalne trge Natisni

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 2. junija 2017, objavilo v Uradnem listu dva javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Gre za prva javna razpisa, ki sta objavljena v okviru ukrepa Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020). Skupaj je za tovrstne projekte sodelovanja, ki so velika novost in priložnost v okviru politike razvoja podeželja, razpisanih 2,8 milijona nepovratnih javnih sredstev.

Za zadruge je pomemben Javni razpis - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni.

Namen razpisa je spodbujanje sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, med njimi tudi zadrug, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. Cilj razpisa je povečanje oskrbe z lokalno hrano, oskrbe obratov javne prehrane z lokalno hrano, povečanja prodaje proizvodov iz shem kakovosti, ekoloških proizvodov, proizvodov, ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem in novih proizvodov na ravni partnerstva ter raznovrstnih načinov prodaje. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.800.000 evrov. Javna podpora znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov. Oddaja vlog na oba javna razpisa je možna od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017, do 24. ure.

Več o razpisu in pogojih na
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1323
ali
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/681-2-6-2017-ministrstvo-za-kmetijstvo-z-2-8-milijona-evrov-razpisanih-nepovratnih-sredstev-dalo-mocno-spodbudo-za-tesnejse-sodelovanje-med-akterji-v-kmetijskem-sektorju-na-podrocju-razvoja-lokalnih-trgov-in-kratkih-dobavnih-verig-ter-diverzifikacije-dejavnos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
free hit counters