logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
03. NOVICE
Aktualno
Arhiv novic
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Mednarodni zadružni dan 2015 Natisni

Letošnji 93. mednarodni zadružni dan ICA in 19. mednarodni dan Združenih narodov bomo praznovali v soboto, 4. julija 2015 na temo: »Izberi zadrugo, izberi enakopravnost«. Enakopravnost je osnovna vrednota, ki zagotavlja, da lahko vsi ljudje koristijo prednosti gospodarskega in družbenega razvoja. Kljub temu, živimo v svetu, kjer je neenakopravnost še vedno zelo razširjena. Po zadnjih podatkih ima 0,7% svetovnega prebivalstva 44% vsega bogastva, medtem ko 70% prebivalstva razpolaga le s 3% bogastva. Še vedno so na svetu med drugimi zelo razširjene spolna, starostna, verska in socio-ekonomska diskriminacija. Enakopravnost je že vse od začetka osrednja vrednota zadružništva. Z izbiro zadružne oblike organiziranja, se ljudje po vsem svetu odločajo za demokratični model poslovanja, ki spodbuja enakopravnost.
V zadrugi ima enakopravnost tri pomene:
1. Članstvo je v zadrugah odprto in prostovoljno brez diskriminacije na kakršni koli podlagi. Vsak član ima en glas. Za razliko od konvencionalnih podjetij v zadrugi članstvo ni povezana s finančnimi zmožnosti posameznika.

2. Zadruga deluje v smeri zadovoljevanja potreb in želja svojih članov in za trajnostni razvoj družbe na splošno. Nesporna je vloga zadrug v reševanju problematike revščine, kar zadruge omogočajo s pravično in enakopravno razdelitvijo dohodka. ICA navaja zadružni projekt, ki je potekal v Senegalu, s pomočjo katerega so izboljšali varnost preskrbe s hrano za 1 milijon posameznikov v 60 podeželskih skupnostih. Rezultat projekta je bil tudi izboljšanje dohodka gospodinjstev za 250% in zmanjšanje števila podhranjenih otrok za 35%.

3. Zadruga pri opravljanju svoje dejavnosti, omogočajo vsem - proizvajalcem, delavcem in potrošnikom – priložnost, da sledijo svojim ekonomskim potrebam in željam, da so bolje vključeni v družbo in da imajo dostop do blaga, storitev in ugodnosti, ki jih drugače ne bi imeli. Vrednota enakopravnosti omogoča tudi zadrugi, da je odraz raznolikosti ljudi, za katere deluje.


Zadruge in zadružna podjetja z upoštevanjem enakosti med spoloma; dajanjem priložnosti mladim, vključevanjem manjšin na trg dela; z omogočanjem prehoda iz neformalne v formalno gospodarstvo; zmanjševanjem razlik v plačah; dajanjem gospodarske moči revnim; omogočanjem enakega dostopa do osnovnih virov kot so voda, energija, izobraževanje, finančne storitve in drugo, vsakodnevno dokazujejo, da je možen premik paradigme v smeri enakopravnosti v gospodarskem in družbenem razvoju.

V vseh sektorjih gospodarstva obstajajo primeri zadrug, ki omogočajo enakopravnost. Kreditne zadruge delijo svoje finančne koristi neposredno s svojimi člani z višjimi donosi na prihranke, nižjimi obrestnimi merami za posojila, nekatere kreditne zadruge omogočajo tudi nižje pristojbine. Zdravstvene zadruge zagotavljajo cenovno ugodnejše in dostopnejše zdravstvene načrte za marginalizirane skupine. Zadruge, ki delujejo na področju električne energije za podeželska območja, zagotavljajo osnovni dostop do energije v krajih, kjer jim drugi tega ne bi omogočili. Potrošniške zadruge zagotavljajo dostop do cenovno dostopnih, kakovostnih živil. Vzajemne zavarovalniške zadruge pomagajo prikrajšanim populacijam, da se zavarujejo pred osnovnimi tveganji, s čimer jim omogočijo, da opravljajo svoje dejavnosti v varnejših pogojih.

V okoliščinah, v katerih se bodo globalni izzivi, kot so podnebne spremembe in prehranska varnost povečali in bo njihov vpliv nesorazmeren oziroma večji za tiste, ki so že sedaj v težki situaciji, bo enakopravnost še bolj pomembna. Z diverzifikacijo svetovnega gospodarstva s promocijo in spodbujanjem razvoja zadružne oblike organiziranosti, lahko posamezniki, vlade in družbo pomagamo, da se to spremeni.

Kot podjetja, ki temeljijo na načelu enakopravnosti, ICA poziva vlade, naj spodbujajo nacionalne ukrepe za odpravo neenakosti in Združene narode in mednarodne skupnosti, da postavijo enakopravnost v središče njihovega dela za pripravo razvojnih agend, vključno z reševanjem izzivov, ki so povezane s podnebnimi spremembami, ki upoštevajo vlogo in prispevek zadružnih podjetij. Spletna stran Mednarodnega zadružnega dne ICA: http://ica.coop/en/node/11135

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
free hit counters