logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
03. NOVICE
Aktualno
Arhiv novic
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Mednarodni zadružni dan 2014 – sobota, 5. 7.2014 Natisni
Letošnji 92. mednarodni zadružni dan ICA in 20. mednarodni dan Združenih narodov bomo praznovali v soboto, 5. julija 2014 na temo: »Zadruge in zadružna podjetja dosegajo trajnostni razvoj za vse«. Mednarodna zadružna zveza ICA vsako leto ob praznovanju mednarodnega zadružnega dne pripravi sporočilo, s katerem želi opozoriti na osnovne značilnosti zadružnega načina organiziranja, ki temeljijo na vrednotah in načelih kot so samopomoč, demokratičnost, enakost, pravičnost in solidarnost. Zadružni člani - v skladu z izročilom prvih ustanoviteljev - verjamejo v etične vrednote poštenosti, odprtosti in družbene odgovornosti. V letošnjem sporočilu ICA izpostavlja eno od temeljnih vrednot zadružništva in sicer skrb za skupnost in skupno dobro. Delovanje in vizija vseh zadrug je trajnostno varovanje ustreznih življenjskih pogojev za skupnost.

Trajnost pomeni v splošnem ohranjanje celovitosti in obstoja nekega sistema ali procesa, kar je povezano z ravnotežjem med posameznimi sestavinami. Koncept trajnega razvoja, kot ga je razglasila Svetovna komisija za okolje in razvoj 1987. leta,   predpostavlja takšen način uresničevanja potreb sedanje generacije, da niso ogrožene  možnosti prihodnjih generacij. Trajnostni razvoj danes združuje okoljske, gospodarske in socialne vidike. Zadruge imamo lahko za predhodnice sodobne trajnosti. 

Zadruge so tako v preteklosti kot danes ljudem omogočile dostop do blaga in storitev, brez izkoriščanja. To pomeni, da delujejo v skladu z nizom vrednot in načel, ki vodijo k trajnostnemu razvoju. S postavitvijo človeških potreb v središče delovanja, so  zadruge dober odgovor na današnjo krizo trajnosti, saj skrbijo skupno dobro in delujejo v smeri "skupnih vrednot". 

Zadruge si prizadevajo povečati koristi številnim interesnim skupinam in ne ustvarjajo donosov le za posamezno interesno skupino. Vloga zadrug pri izgradnji gospodarske, socialne in okoljske trajnosti ponuja odgovor na vprašanje, zakaj so zadruge danes in v prihodnje tako pomembne za razvoj in napredek. Povedano drugače, zadruge so bolj učinkovite kot konvencionalna podjetja ob upoštevanju celovitega nabora stroškov in koristi (sedanjih in prihodnjih) za posameznika, gospodarstvo in okolje. Leta 2012 smo zadruge tako v Sloveniji kot v svetu praznovale mednarodno leto zadrug, ki ga je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov z namenom, da  se okrepita zavest in poznavanje vloge ter pomena zadrug za širšo skupnost. Mednarodna zadružna zveza ICA je z namenom obeležitve mednarodnega leta zadrug pripravila t.i. »Blueprint for a Co-operative Decade«, ki predstavlja prvi korak pri ugotavljanju odnosa in razmerja med zadružnim modelom organiziranja in trajnostjo. V omenjenem dokumentu je zapisano, da so zadruge glavni graditelj trajnosti in da je trajnost ena od petih prioritet prihodnjega desetletja. Po stališču Mednarodne zadružne zveze  je trajnost neločljivo povezana z naravo zadrug, ki  pomembno prispevajo k trajnostnemu razvoju. 

Za izdelavo analize je Mednarodna zadružna zveza (ICA) analizirala zadruge iz različnih sektorjev in regij po svetu, da bi ugotovila, kako tesno so povezane s trajnostjo. Analiza  je pokazala, da zadruge v svoj  model delovanja in v vrednote vključujejo trajnost. Mednarodna zadružna zveza je zato   pozvala Združene narode, da prepoznajo ta vidik zadružništva. Sledila je Resolucija, ki jo je Generalna skupščina  Združenih narodov  sprejela decembra 2001. S to resolucijo so  Združeni narodi pozvali vlade, naj spodbujajo zadružni način organiziranja in »sprejmejo ustrezne ukrepe, katerih namen je omogočiti ljudem, ki živijo v revščini ali pripadajo ranljivim skupinam, da se na prostovoljni osnovi vključijo k oblikovanju, delovanju in razvoju zadrug«.

Združeni narodi trenutno pripravljajo ambiciozne nove cilje pod imenom »Trajnostni razvojni cilji« za obdobje po letu 2015. V zadruge je vključenih milijarda ljudi po vsem svetu in s pomočjo »vizije trajnostnega razvoja razvoj za vse«, smo zadruge lahko pri udejanjanju trajnostnih razvojnih ciljev ključni partnerji. 

Mednarodna zadružna zveza  v sporočilu za letošnji mednarodni dan zadrug vabi  zadruge, da praznujemo letošnji mednarodni zadružni dan   5. julija 2014 s temeljnim sporočilom, da smo zadruge najprimernejši model za razvoj in izgradnjo trajnosti v 21. stoletju.

Vsem zadružnicam in zadružnikom, zadrugam - našim članicam iskreno čestitamo ob mednarodnem zadružnem dnevu!

Spletna stran ICA http://ica.coop/ in izjave ICE ob praznovanju Mednarodnega zadružnega dne 2014: http://ica.coop/sites/default/files/attachments/Alliance_lh_en.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
free hit counters