logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
03. NOVICE
Aktualno
Arhiv novic
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Zadruge vključene v podporno okolje za podjetništvo Natisni

Zadružna zveza Slovenije si je vse od sprejema Zakona o podpornem okolju za podjetništvo ZPOP1/2007 prizadevala, da se zadruge pri določanju pogojev za opravljanje gospodarskih dejavnosti in dodeljevanju državnih pomoči obravnavajo na način, ki ne bo manj ugoden v primerjavi z gospodarskimi družbami in samostojnimi podjetniki. Vse resnejše gospodarske razmere, kriza in vse glasnejše pobude civilne družbe so spodbudile Vlado RS, da prisluhne pobudam, ki jih je Zadružna zveza Slovenije več let predlagala glede spremembe zakona o podpornem okolju za podjetništvo, da se tudi zadrugam omogoči sodelovanje v ukrepih iz tega zakona. Vlada RS je 12. septembra 2013 na svoji redni seji določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo ter ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje po nujnem postopku. Državni zbor je novelo zakona sprejel 26. septembra 2013. Z njo se spreminja opredelitev izraza podjetje v zakonu in s tem razširja krog morebitnih upravičencev sredstev tudi na druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, npr. zadruge, zavode in posameznike, ki samostojno opravljajo registrirano dejavnost oziroma s predpisom določeno dejavnost kot samozaposlene osebe. Sprememba zakona bo tako na primer omogočala, da bodo v prihodnje lahko na javnih razpisih kandidirale na podlagi tega zakona tudi zadruge, ki po sedaj veljavnem zakonu te možnosti niso imele. S tem bo odpravljena neenakopravna obravnava zadrug na trgu v primerjavi z  gospodarskimi družbami in samostojnimi podjetniki in omogočen enakovreden razvoj.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
free hit counters