logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
03. NOVICE
Aktualno
Arhiv novic
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Mednarodni zadružni dan 2013 na temo »Zadružna podjetja ostajajo močna v času krize« Natisni

Letošnji 91. mednarodni zadružni dan ICA in 19. mednarodni dan Združenih narodov bomo praznovali v soboto, 6. julija 2013 na temo: »Zadružna podjetja ostajajo močna v času krize«.

Mednarodna zadružna zveza ICA je ob praznovanju mednarodnega zadružnega dne pripravila sporočilo, s katerem je želela opozoriti na prednosti zadružnega načina organiziranja zlasti v času krize. V sporočilu je poudarila, da je bistvena značilnost zadrug istovetnost med člani in uporabniki storitev organizacije, ki jo ponekod imenujejo tudi samopomoč ali vzajemnost. Člani torej niso zgolj vlagatelji kapitala in upravljalci, temveč tudi z zadrugo na določen način sodelujejo kot uporabniki ali izvajalci storitev zadruge, na primer kot dobavitelji, odjemalci, potrošniki ali delavci. Zadruga postavlja človeške potrebe v svoje jedro, deluje po načelu vrednot in načel, zato je zadružni način organiziranja lahko dober odgovor v smeri reševanja globalne krize.

Kot je zapisano v Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. julija 2013 o prispevku zadrug k izhodu iz krize, so se zadruge v kriznih časih izkazale za še odpornejše od številnih tradicionalnih podjetij. Večja odpornost zadrug je zlasti posledica zadružnega modela upravljanja, ki temelji na skupnem lastništvu in demokratični gospodarski udeležbi in nadzoru, organizaciji in vodenju zainteresiranih članov ter predanosti skupnosti. Za odpornost zadrug je zaslužna tudi značilna metoda akumulacije kapitala, ki je povezana z namenitvijo presežkov oblikovanju rezervnih skladov, katerih en del je nedeljiv, če je to mogoče, zlasti v obliki sredstev, ki po plačilu neporavnanih dolgov v primerih likvidacije, na splošno krepijo zadružno gibanje, in doseganju uravnoteženih socialnih in gospodarskih ciljev podjetja ter cilja boljšega poslovanja in dejavnosti. Ta model pomaga zadrugam zavzeti dolgoročen večgeneracijski pristop in jih vpenja v lokalno gospodarstvo.

Spletna stran ICA: http://ica.coop/
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. julija 2013 o prispevku zadrug k izhodu iz krize: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0301&format=XML&language=SL


Vsem zadružnicam in zadružnikom, zadrugam - našim članicam iskreno čestitamo ob mednarodnem zadružnem dnevu!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
free hit counters