logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
03. NOVICE
Aktualno
Arhiv novic
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Svet za kmetijstvo o lastništvu ŽPI Natisni
Na pobudo Petra Vriska je bila 18. marca 2011 sklicana seja Sveta za kmetijstvo in podeželje pri MKGP. Osrednja tema tokratnega sveta so bila aktualna dogajanja v lastništvu podjetij slovenske prehranske verige, s poudarkom na Ljubljanskih mlekarnah. Na srečanju so poleg kmetijskega ministra sodelovali tudi predstavniki ministrstev drugih resorjev in prisluhnili celoviti predstavitvi razmer v slovenski živilsko predelovalni industriji.
Zadružna zveza Slovenije je predstavila vlogo in pomen zadružnega lastništva za slovensko gospodarstvo in pozvala pristojne, da pomagajo pri njegovi ohranitvi. Sprejeti so bili številni sklepi in usmeritve:
1. Svet ocenjuje, da ima lastništvo podjetij prehranske verige v razmerah, ko postaja hrana vse bolj strateška dobrina, zelo pomembno vlogo pri uresničevanju ciljev razvoja slovenskega kmetijstva in živilske industrije. Zlasti je to pomembno pri vzpostavljanju:
- odgovornosti za prehransko varnost  in čim večjo stopnjo samooskrbe z osnovnimi kmetijskimi proizvodi tudi kot strateški vidik stabilnega razvoja države;
- trajnih dolgoročnih poslovnih odnosov, ki so in bodo v bodoče v še  večji meri temelj stabilne pridelave, predelave in oskrbe s hrano po sprejemljivih cenah za potrošnika;
- odgovornosti za trajnostno rabo virov za proizvodnjo hrane in skladen razvoj slovenskega podeželja.
2. Iz teh razlogov Svet ocenjuje, da je nujna krepitev takšnega lastništva v vseh podjetjih slovenske prehranske verige, ki bo omogočalo uspešen nadaljnji razvoj agroživilstva v Sloveniji, kot gospodarske dejavnosti posebnega družbenega pomena, krepitev njegove konkurenčne sposobnosti na domačem in tujih trgih in ki bo sposobno uresničiti svojo odgovornost pri zagotavljanju primerne prehranske varnosti države.
3. Svet ugotavlja, da je potrebno okrepiti zavedanje o pomenu lastništva tako med kmeti, kmetijskimi zadrugami kakor tudi v živilskih podjetjih. Zato poziva kmete, kmetijske zadruge in živilska podjetja, da povečujejo svoje lastništvo. V ta namen je potrebno okrepiti prizadevanja za učinkoviti razvoj tako zadružništva kakor tudi drugih oblik povezovanja proizvajalcev za proizvodno in tržno delovanje,  ki bodo hkrati tudi temelj za krepitev lastništva kmetov oz. kmetijskih zadrug v živilskih podjetjih. Prav tako je potrebno okrepiti proces povezovanja, prestrukturiranja in krepitve konkurenčne sposobnosti slovenske živilske industrije in krepitev celotnih vertikalnih povezav od proizvodnje do prodaje, kot je to primer vzpostavljanja žitne verige.
4. Svet  poziva Vlado Republike Slovenije, da v okviru svoje pristojnosti stori vse kar je v njeni moči, da omogoči takšne lastninske spremembe v podjetjih slovenske prehranske verige, da bodo sposobna uresničevati strateške cilje razvoja slovenskega agroživilstva tudi dolgoročno.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
free hit counters