logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
01. PREDSTAVITEV
Osebna izkaznica podjetja
Organi zveze
Zgodovina
Poslanstvo in vizija
Dejavnosti
Članstvo
Kje smo
Pišite nam
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Dejavnosti Natisni

Namen Zadružne zveze Slovenije je, da pospešuje in podpira razvoj zadružništva ter pri tem zastopa interese svojih članic in posebej včlanjenih zadrug.

Osnovne dejavnosti  Zadružne zveze Slovenije so:

  • predstavljanje članic in zastopanje njihovih koristi pred državnimi organi, v gospodarski zbornici in drugih združenjih, kakor tudi v mednarodnih organizacijah;
  • svetovanje članicam v zadružnih, pravnih, gospodarskih in organizacijskih vprašanjih;
  • skrbi za odnose z javnostmi, izdajanje glasil in druge informativne ali strokovne publikacije;
  • obveščanje, usposabljanje in izobraževanje zadružnikov in delavcev, zaposlenih v včlanjenih zadrugah;
  • pospeševanje gospodarskega sodelovanja svojih članic s tujino;
  • zbiranje podatkov in informiranje članic;
  • usklajevanje interesov med zadrugami;
  • upravljanje s premoženjem, ki ga je Zveza pridobila na podlagi predpisov o vračilu zadružnega premoženja in je bilo preneseno na Zvezo po prenehanju zadruge, in drugim premoženjem.


Za zadruge pripravljamo tedensko Zadružne izzive, poslovne informacije Zadružne zveze Slovenije, ki prinašajo najnovejše vesti o aktualnih dejavnostih zveze, sprejeti zakonodaji, javnih razpisih in naročilih, dogajanjih v EU, informacije iz Uradnega lista Evropske unije in sporočila Ministrstva za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano, Veterinarske uprave ter Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

O dogajanjih informiramo širšo javnost tudi preko oddaje S podeželja.si na Radiu Ognjišče, katera poslušalcem daje informacije o dogajanju na področju kmetijstva, zadružništva in podeželja, predstavlja slovensko pridelavo in predelavo hrane, ponuja strokovne nasvete za dobro gospodarjenje, zbira novosti na področju zakonodaje in druge aktualne teme. S podeželja.si omogoča predstavitev zadružnih proizvodov in storitev številnim poslušalcem in njihovim družinam. Širšo javnost informiramo tudi preko številnih drugih tiskanih medijev ter televizijskih oddaj.

Zadrugam omogočamo prost dostop do informacij, ki jih ponuja naša spletna stran www.zzs.si. Pripravljamo kvalitetne seminarje in delavnice v okviru zadružnega izobraževanja, dajemo pravne in ekonomske nasvete članicam, redno spremljamo poslovanje zadrug, odkup posameznih članic zveze, izvajamo ankete za posamezne kmetijske proizvode in o vseh aktualnih problemih opozarjamo pristojna ministrstva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
free hit counters