logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
04. EU KOTIČEK
ICA
COPA COGECA
EESO
Uradni listi Evropske unije
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Delovna skupina pri COPA COGECA za mleko Natisni

Bruselj, 1. december 2008
Na sestanku so obravnavali razmere na trgu z mlekom in mlečnimi izdelki, zdravstveni pregled reforme SKP, sanitarna, veterinarska in zunanjetrgovinska vprašanja. Situacija na trgu z mlekom in mlečnimi izdelki se na trgih EU in na svetovnih trgih zaostruje. Proizvodnja je še na razmeroma visokem nivoju, medtem ko povpraševanje upada. Odkupne cene mleka so se v zadnjih mesecih precej znižale in se približujejo višini 20 centrov za kilogram mleka. Tudi povpraševanje po mlečnih izdelkih se zmanjšuje, večajo se zaloge masla, mleka v prahu in sirov. Poznavalci ocenjujejo nadaljevanje trenda padanja cen in povpraševanja  tudi v prihodnje.  Sekretariat COPA-COGECA je predstavil zaključke političnega dogovora o zdravstvenem pregledu reforme skupne kmetijske politike. Z letom 2009 se bo vsem državam članicam pet let zapored referenčna količina mleka povečevala en odstotek na leto. Izjema je Italija, ki bo v naslednjem letu dobila enkratno povečanje za pet odstotkov. Tudi minimalni prag proizvodnje za ohranitev kvot se bo dvignil iz 70 % na 85 %. V kolikor bi katera od držav članic prekoračila referenčne količine mleka za več kot šest odstotkov, mora plačati 50 % večje dajatve kot sicer. Spreminja se tudi korekturni količnik za povišano vsebnost mlečne maščobe. Težave povzroča tudi bolezen modrikastega jezika. Bolezen je razširjena po večjem delu zahodne Evrope. Komisija se trenutno trudi, da bi se širjenje umirilo, razpravlja se tudi o sofinanciranju preventivnega cepljenja s strani Komisije. Bližajo se volitve za novega predsedujočega v svetovalni skupini za mleko in mlečne izdelke pri Evropski komisiji. Dva mandata je omenjeni skupini predsedovala COPA-COGECA. 

Bruselj, 15. september 2008

Na sestanku, ki se ga je udeležil tudi predstavnik ZZS, so obravnavali trenutne razmere na evropskih in svetovnih trgih mleka, stanje na področju zdravstvenega pregleda reforme skupne kmetijske politike, sanitarne in veterinarske zadeve ter mednarodna in trgovska vprašanja. Trenutne razmere na trgu mleka so dokaj neugodne, zaradi manjšega povpraševanja po mleku in mlečnih izdelkih na evropskem in svetovnih trgih, kar ima za posledico zniževanje cen mleka in mlečnih izdelkov. Ocenjuje se, da se bo trend zniževanja cen nadaljeval tudi v prihodnje. Delovna skupina COPA-COGECA je razpravljala o prihodnosti mlečnih kvot. Stališča držav članic do izteka mlečnih kvot so deljena. Nekatere članice zagovarjajo ohranitev kvot, druge kvote ocenjujejo kot nepotrebno oviro, ki ne izpolnjuje več svojih nalog, kot so nadzor nad proizvodnjo in stabilne cene mleka. Člani delovne skupine so se seznanili z rezultati pogovorov s Svetovno trgovinsko organizacijo, ki so bili žal neuspešni. Kljub neuspehu so pogajalske strani zainteresirane, da se pogajanja nadaljujejo in da se sprejme ustrezen dogovor. Ne pričakujejo pa hitrega dogovora. Udeležencem je bila predstavljena pobuda Združenja evropskih predelovalcev soje (ENSA), v kateri se pridelovalci zavzemajo, da bi se lahko sojini napitki imenovali mleko. COPA-COGECA pobude Združenja ENSA ne podpira, saj so mnenja, da lahko naziv »sojino mleko« zavaja potrošnike.

 

Bruselj, 4. februar 2008
Delovna skupina za mleko in mlečne proizvode, ki deluje v okviru COGECE se je sestala 4. februarja 2008 v Bruslju. Na sestanku so obravnavali razmere na trgu z mlekom, stanje in napovedi za v prihodnje ter mednarodno trgovino z mlekom. Govorili so tudi o ukrepih skupne kmetijske politike v okviru pregleda skupne kmetijske politike, zlasti prihodnje politike na segmentu mleka. Predstavniki posameznih držav so podali informacijo o razmerah na trgu mleka v njihovih državah. V zadnjem kvartalu leta 2007 so cene mleka v večini držav članic EU naraščale, v letošnjem letu pa so vse večji pritiski na zniževanje odkupnih cen mleka.


Bruselj, 3. - 4. julij 2007
Na tokratnem srečanju so razpravljali o prihodnji politiki trga z mlekom. Sedanja ureditev mlečnih kvot bo v veljavi predvidoma do 31. marca 2015, potem obdobju ostaja odprto ali se bo sistem kvot podaljšal. Po besedah evropske komisarke ta ne namerava predlagati podaljšanja kvot, saj niso v skladu z reformo skupne kmetijske politike, ki podpira konkurenčnost evropskega kmetijstva. Trenutno so razmere na svetovnem trgu mleka ugodne in cene mleka in mlečnih izdelkov neprestano rastejo, zato je vedno več članic unije, ki podpirajo izstop iz sistema kvot. Udeleženci so se strinjali, da mora Komisija EU, v primeru ukinitve sistema mlečnih kvot, imeti pripravljene instrumente, s katerimi bo pomagala zlasti pridelovalcem na območjih z omejenimi dejavniki. Hkrati bo morala zagotoviti, da se vzpostavi količinsko in cenovno ravnovesje in zmanjša vpliv tržnih nihanj. Udeleženci delovne skupine so se med drugim seznanili z aktualnim stanjem na notranjem in svetovnem trgu mleka in izsledki pogajanj na nivoju svetovne trgovinske organizacije.


Bruselj, 5. december 2006
Delovna skupina za mleko pri COPA/COGECA je na srečanju 5. decembra 2006 pregledala situacijo na trgu z mlekom in oceno vpliva pristopa Romunije in Bolgarije k Evropski uniji na trg mleka v Evropski uniji. Proizvodnja mleka zlasti v starih državah članicah upada, kopnijo tudi zaloge v interventnih skladiščih. To ima za posledico dvig cen določenih mlečnih proizvodov, kot so maslo in mleko v prahu. Po pristopu Romunije in Bolgarije k EU se ne pričakuje večjih sprememb na trgu z mlekom, saj sta obe državi neto uvoznici mlečnih izdelkov. Obravnavali so tudi predloge za  poenostavitev skupne kmetijske politike in pogajanja s Svetovno trgovinsko organizacijo.

Bruselj, 4. februar 2008
Delovna skupina za mleko in mlečne proizvode, ki deluje v okviru COGECE se je sestala 4. februarja 2008 v Bruslju. Na sestanku so obravnavali razmere na trgu z mlekom, stanje in napovedi za v prihodnje ter mednarodno trgovino z mlekom. Govorili so tudi o ukrepih skupne kmetijske politike v okviru pregleda skupne kmetijske politike, zlasti prihodnje politike na segmentu mleka. Predstavniki posameznih držav so podali informacijo o razmerah na trgu mleka v njihovih državah. V zadnjem kvartalu leta 2007 so cene mleka v večini držav članic EU naraščale, v letošnjem letu pa so vse večji pritiski na zniževanje odkupnih cen mleka.


Bruselj, 3. - 4. julij 2007
Na tokratnem srečanju so razpravljali o prihodnji politiki trga z mlekom. Sedanja ureditev mlečnih kvot bo v veljavi predvidoma do 31. marca 2015, potem obdobju ostaja odprto ali se bo sistem kvot podaljšal. Po besedah evropske komisarke ta ne namerava predlagati podaljšanja kvot, saj niso v skladu z reformo skupne kmetijske politike, ki podpira konkurenčnost evropskega kmetijstva. Trenutno so razmere na svetovnem trgu mleka ugodne in cene mleka in mlečnih izdelkov neprestano rastejo, zato je vedno več članic unije, ki podpirajo izstop iz sistema kvot. Udeleženci so se strinjali, da mora Komisija EU, v primeru ukinitve sistema mlečnih kvot, imeti pripravljene instrumente, s katerimi bo pomagala zlasti pridelovalcem na območjih z omejenimi dejavniki. Hkrati bo morala zagotoviti, da se vzpostavi količinsko in cenovno ravnovesje in zmanjša vpliv tržnih nihanj. Udeleženci delovne skupine so se med drugim seznanili z aktualnim stanjem na notranjem in svetovnem trgu mleka in izsledki pogajanj na nivoju svetovne trgovinske organizacije.


Bruselj, 5. december 2006
Delovna skupina za mleko pri COPA/COGECA je na srečanju 5. decembra 2006 pregledala situacijo na trgu z mlekom in oceno vpliva pristopa Romunije in Bolgarije k Evropski uniji na trg mleka v Evropski uniji. Proizvodnja mleka zlasti v starih državah članicah upada, kopnijo tudi zaloge v interventnih skladiščih. To ima za posledico dvig cen določenih mlečnih proizvodov, kot so maslo in mleko v prahu. Po pristopu Romunije in Bolgarije k EU se ne pričakuje večjih sprememb na trgu z mlekom, saj sta obe državi neto uvoznici mlečnih izdelkov. Obravnavali so tudi predloge za  poenostavitev skupne kmetijske politike in pogajanja s Svetovno trgovinsko organizacijo.

Bruselj, 4. februar 2008
Delovna skupina za mleko in mlečne proizvode, ki deluje v okviru COGECE se je sestala 4. februarja 2008 v Bruslju. Na sestanku so obravnavali razmere na trgu z mlekom, stanje in napovedi za v prihodnje ter mednarodno trgovino z mlekom. Govorili so tudi o ukrepih skupne kmetijske politike v okviru pregleda skupne kmetijske politike, zlasti prihodnje politike na segmentu mleka. Predstavniki posameznih držav so podali informacijo o razmerah na trgu mleka v njihovih državah. V zadnjem kvartalu leta 2007 so cene mleka v večini držav članic EU naraščale, v letošnjem letu pa so vse večji pritiski na zniževanje odkupnih cen mleka.


Bruselj, 3. - 4. julij 2007
Na tokratnem srečanju so razpravljali o prihodnji politiki trga z mlekom. Sedanja ureditev mlečnih kvot bo v veljavi predvidoma do 31. marca 2015, potem obdobju ostaja odprto ali se bo sistem kvot podaljšal. Po besedah evropske komisarke ta ne namerava predlagati podaljšanja kvot, saj niso v skladu z reformo skupne kmetijske politike, ki podpira konkurenčnost evropskega kmetijstva. Trenutno so razmere na svetovnem trgu mleka ugodne in cene mleka in mlečnih izdelkov neprestano rastejo, zato je vedno več članic unije, ki podpirajo izstop iz sistema kvot. Udeleženci so se strinjali, da mora Komisija EU, v primeru ukinitve sistema mlečnih kvot, imeti pripravljene instrumente, s katerimi bo pomagala zlasti pridelovalcem na območjih z omejenimi dejavniki. Hkrati bo morala zagotoviti, da se vzpostavi količinsko in cenovno ravnovesje in zmanjša vpliv tržnih nihanj. Udeleženci delovne skupine so se med drugim seznanili z aktualnim stanjem na notranjem in svetovnem trgu mleka in izsledki pogajanj na nivoju svetovne trgovinske organizacije.


Bruselj, 5. december 2006
Delovna skupina za mleko pri COPA/COGECA je na srečanju 5. decembra 2006 pregledala situacijo na trgu z mlekom in oceno vpliva pristopa Romunije in Bolgarije k Evropski uniji na trg mleka v Evropski uniji. Proizvodnja mleka zlasti v starih državah članicah upada, kopnijo tudi zaloge v interventnih skladiščih. To ima za posledico dvig cen določenih mlečnih proizvodov, kot so maslo in mleko v prahu. Po pristopu Romunije in Bolgarije k EU se ne pričakuje večjih sprememb na trgu z mlekom, saj sta obe državi neto uvoznici mlečnih izdelkov. Obravnavali so tudi predloge za  poenostavitev skupne kmetijske politike in pogajanja s Svetovno trgovinsko organizacijo.

Bruselj, 4. februar 2008
Delovna skupina za mleko in mlečne proizvode, ki deluje v okviru COGECE se je sestala 4. februarja 2008 v Bruslju. Na sestanku so obravnavali razmere na trgu z mlekom, stanje in napovedi za v prihodnje ter mednarodno trgovino z mlekom. Govorili so tudi o ukrepih skupne kmetijske politike v okviru pregleda skupne kmetijske politike, zlasti prihodnje politike na segmentu mleka. Predstavniki posameznih držav so podali informacijo o razmerah na trgu mleka v njihovih državah. V zadnjem kvartalu leta 2007 so cene mleka v večini držav članic EU naraščale, v letošnjem letu pa so vse večji pritiski na zniževanje odkupnih cen mleka.


Bruselj, 3. - 4. julij 2007
Na tokratnem srečanju so razpravljali o prihodnji politiki trga z mlekom. Sedanja ureditev mlečnih kvot bo v veljavi predvidoma do 31. marca 2015, potem obdobju ostaja odprto ali se bo sistem kvot podaljšal. Po besedah evropske komisarke ta ne namerava predlagati podaljšanja kvot, saj niso v skladu z reformo skupne kmetijske politike, ki podpira konkurenčnost evropskega kmetijstva. Trenutno so razmere na svetovnem trgu mleka ugodne in cene mleka in mlečnih izdelkov neprestano rastejo, zato je vedno več članic unije, ki podpirajo izstop iz sistema kvot. Udeleženci so se strinjali, da mora Komisija EU, v primeru ukinitve sistema mlečnih kvot, imeti pripravljene instrumente, s katerimi bo pomagala zlasti pridelovalcem na območjih z omejenimi dejavniki. Hkrati bo morala zagotoviti, da se vzpostavi količinsko in cenovno ravnovesje in zmanjša vpliv tržnih nihanj. Udeleženci delovne skupine so se med drugim seznanili z aktualnim stanjem na notranjem in svetovnem trgu mleka in izsledki pogajanj na nivoju svetovne trgovinske organizacije.


Bruselj, 5. december 2006
Delovna skupina za mleko pri COPA/COGECA je na srečanju 5. decembra 2006 pregledala situacijo na trgu z mlekom in oceno vpliva pristopa Romunije in Bolgarije k Evropski uniji na trg mleka v Evropski uniji. Proizvodnja mleka zlasti v starih državah članicah upada, kopnijo tudi zaloge v interventnih skladiščih. To ima za posledico dvig cen določenih mlečnih proizvodov, kot so maslo in mleko v prahu. Po pristopu Romunije in Bolgarije k EU se ne pričakuje večjih sprememb na trgu z mlekom, saj sta obe državi neto uvoznici mlečnih izdelkov. Obravnavali so tudi predloge za  poenostavitev skupne kmetijske politike in pogajanja s Svetovno trgovinsko organizacijo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
free hit counters