logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
04. EU KOTIČEK
ICA
COPA COGECA
EESO
Uradni listi Evropske unije
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Delovna skupina pri COPA COGECA za goveje meso Natisni

 

 

Clermont-Ferrand, 3. 10. 2008

V petek, 3. oktobra 2008 je v francoskem mestecu Clermont-Ferrand potekal sestanek svetovalne skupine za goveje meso, ki deluje pri Evropski komisiji. Na sestanku, ki se ga je udeležil tudi predstavnik Zadružne zveze Slovenije, so udeleženci obravnavali trenutno situacijo na trgu z govejim mesom in pričakovane napovedi. Razpravljali so o zdravstvenem pregledu reforme skupne kmetijske politike ter o veterinarskih in okoljskih vprašanjih. Situacija na trgu z govejim mesom je trenutno stabilna. Cene mesa so v porastu, vendar pa so se povečali tudi stroški reje. Proizvodnja govejega mesa upada, se pa povečuje povprečna teža govejih klavnih trupov. Za letos se napoveduje manjše znižanje stroškov reje, kot posledica nižjih odkupnih cen žit in padanja cen naftnih derivatov, vendar bodo stroški reje še vedno precej visoki. Izvoz govejega mesa se je v zadnjih letih zmanjševal, medtem, ko je bil uvoz govejega mesa stabilen. Za letos Komisija napoveduje povečan izvoz in manjši uvoz govejega mesa. Udeleženci so se seznanili tudi s kratkim pregledom reforme skupne kmetijske politike. Komisija pričakuje, da bi lahko že letos dosegli politični dogovor glede reforme skupne kmetijske politike in do konca leta objavili zakonodajni predlog, ki bi najkasneje z začetkom leta 2010 stopil v veljavo. Na področju veterinarskih vprašanj je bila glavna tema bolezen modrikastega jezika, ki se hitro širi iz južnih predelov Evrope na sever. Največ težav z boleznijo imajo v Franciji, saj je bolezen razširjena po vsej državi. Prisotni so pozvali Komisijo, da naj ohrani pomoč pri sofinanciranju preventivnega cepljenja proti tej bolezni. V Sloveniji še ni bil odkrit primer te bolezni.  

V sklopu sestanka so si člani delovne skupine za goveje meso lahko ogledali živinorejski sejem Sommet de l'elevage. Na sejmu, ki je lociran v samem osrčju centralnega masiva v Franciji, ki velja za eno največjih regij pri reji mesnih pasem goveda v Evropi, je razstavljalo okoli 1.100 razstavljavcev, sejem pa obišče okoli 80.000 ljudi. Na sejmu je bilo razstavljenih preko 1.800 glav živine z vrhunskimi genetskimi lastnostmi, pretežni del živine predstavlja govedo, razstavljajo pa tudi drobnico in konje. Na sejmu se podeljujejo tudi nagrade in vršijo licitacije za živino.  

 

Bruselj, 15. maj  2007
Na tokratnem zasedanju so razpravljali o tržni situaciji na področju mesa, trženju telečjega mesa in implementaciji sistema navzkrižne skladnosti. Člani delovne skupine so obravnavali veterinarsko in sanitarno problematiko na področju nove strategije EU za zdravje živali, prihodnje zakonodajne aktivnosti na področju TSE, pregledali situacijo in strategije za boj proti boleznim v letu 2007, veterinarske in sanitarne standarde glede uvoza govejega mesa iz dežel tretjega sveta. Pregledali so zaključke konference na temo dobrega počutja živali, ki je potekala v okviru nemškega predsedstva EU v marcu 2007, se seznanili z mnenjem Komisije o vplivu širitve Evropske unije na Romunijo in Bolgarijo in možnih vplivih na uvozne kvote v sektorju govejega mesa.


Bruselj, 20. november 2006
Delovna skupina COPA COGECA za goveje meso, ki se je sestala 20. novembra v Bruslju je razpravljala o stanju na trgu govejega mesa in tržno ureditvijo za meso. Trg z govejim mesom je po oceni udeležencev na večini trgov Skupnosti stabilen. Opaziti je trend upadanja prireje govejega mesa, razen v nekaterih državah npr. na Poljskem. V letu 2007 se predvideva zmanjšanje prireje govejega mesa za odstotek, poraba mesa pa ostaja nespremenjena. Cene govejega mesa tako naraščajo, sedaj znašajo okoli 144 % bazne cene, vendar pa se tudi proizvodni stroški povečujejo. Izvoz mesa in živih živali se je zmanjšal. Evropa uvozi nad 100.000 ton govejega mesa za potrebe evropskega trga. Z vstopom Romunije in Bolgarije v Evropsko unijo ni pričakovati večjih sprememb na trgu govejega mesa, saj ta panoga v teh državah ni posebej pomembna, svoje obrate za predelavo mesa pa bosta morali omenjeni državi še prilagoditi smernicam EU. Do takrat lahko proizvajata le za njun domači trg. Reforma SKP in navskrižna skladnost sta ključni pri stabilizaciji trga z živino in morata spodbujati razvoj živinoreje v prihodnje. Opozorili so na ne poenotena pravila navzkrižne skladnosti glede zaščite živali. Obravnavali so tudi predlog Uredbe Sveta EU o trženju telet do starosti 12 mesecev. Po tej uredbi, bo meso označeno po tem kdaj je bilo tele zaklano in kako je bilo krmljeno. Predlagano je bilo, da se meso telet, zaklanih pred osmim mesecem starosti, imenuje teletina in se označi s črko »V«, meso telet, zaklanih med osmim in dvanajstim mesecem starosti, imenuje meso mladega goveda in se označi s črko »Z«. S tem bi se izognili izkrivljanjem na trgu z govejim mesom. Poleg teh označb, bi se označila tudi točna starost teleta ob zakolu, kot tudi način krmljenja (mleko ali žita). Evropska unija pripravlja pravilnik, ki bo uredil transport živali, med drugim določil temperaturo prevoza, s katerim se bodo živali prevažale, temperaturna območja, katerim je lahko žival med prevozom izpostavljena, tudi po starostnih skupinah. V pripravi je tudi predlog, ki bi omejil energijsko vrednost električnih pastirjev na največ 5 Joule-ov. Spremlja se bolezen modrikastega jezika, ki se je razširila v okolici držav Beneluksa.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
free hit counters