logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
03. NOVICE
Aktualno
Arhiv novic
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Predsedstvo COGECA o razvoju mesne industrije v Evropski uniji Natisni

V Bruslju je konec oktobra 2008 potekalo predsedstvo evropskega združenja kmetijskih zadrug COGECA, na katerem je sodeloval tudi Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije in podpredsednik COGECA. Osrednja tema srečanja je bila razmislek o prihodnjem razvoju mesne industrije v Evropski uniji. O tem so spregovorili predstavniki štirih največjih evropskih podjetij v lasti zadrug, ki se ukvarjajo z mesno pridelavo in predelavo. Strategije so predstavili Francis Ambroise, generalni direktor podjetja Terrena iz Francije, Kjeld Johannesen, izvršni direktor podjetja Danish Crown iz Danske, Kai Seikku, izvršni direktor podjetja Hkscan iz Finske in dr. Helfried Giesen, generalni direktorj podjetja Westfleisch iz Nemčije. Podjetja skupaj letno ustvarijo preko 10 milijard evrov prihodkov.
Odzivi podjetij na področju mesne pridelave in predelave v Evropski uniji na globalne spremembe gredo predvsem v smeri povečanja prisotnosti na mednarodnih trgih, s poudarkom na lokalnih proizvodnih aktivnostih na velikih trgih, povečevanju deleža predelave proizvodov, zlasti z višjim odstotkom pripravljenih proizvodov. Okrepiti je potrebo sodelovanje s trgovino, zlasti na področju strateškega razvoja odnosov v dobavni verigi in krepitvi mednarodnega sodelovanja na področju dobave. Prizadevajo si za uravnoteženje vrednosti v celotnih mesni verigi od pridelovalca do potrošnika. Podjetja stalno povečujejo stroškovno učinkovitost s pomočjo avtomatizacije proizvodnih kapacitet, poenotenjem nabave surovin in njihove predelave ter z iskanjem nizko stroškovnih lokacij za prirejo in predelavo mesa.
Omenjena podjetja aktivno delujejo na mednarodnih trgih, predvsem svojo strategijo razvoja usmerjajo v nadaljnje medsebojno  povezovanje in širitev na tuje trge, predvsem Kitajske, Japonske, Indije, Rusije in druge. Svoje prednosti vidijo v povečanem povpraševanju po mesu, rasti ekološke prireje, trajnostni proizvodnji, skrbi za dobrobit živali, močni tradiciji predelave mesa, investicijah v nove tehnologije, razvoju novih proizvodov, večji konkurenčnosti na trgu surovin, močnih lokalnih blagovnih znamkah in kakovostnem lokalnem menedžmentu. Prihodnost podjetij na področju mesne prireje in predelave je torej v povezovanju, močni in uravnoteženi celotni prehranski verigi in skupnem nastopanju na evropskem in drugih trgih. COGECA namerava tudi v prihodnje na predsedstvih razpravljati o razvoju posameznih kmetijskih panog, naslednja bo panoga mlekarstva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
free hit counters