logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
03. NOVICE
Aktualno
Arhiv novic
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
ZAČENJA SE ZADRUŽNA AKADEMIJA Natisni

Zadružna zveza Slovenije vsako leto za svoje članice pripravlja Zadružno akademijo. Gre za sklop seminarjev in delavnic z aktualnimi vsebinami, ki jih pripravljamo kot obliko izobraževanj za predsednike in direktorje, člane upravnih in nadzornih odborov ter zaposlene v zadrugah. Na seminarje povabimo ugledne domače in tuje predavatelje, strokovnjake za posamezna področja. Prvi letošnji seminar se bo odvijal 8. oktobra 2008 na temo »Zadruge v novi ureditvi finančnega poslovanja, postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja«.

S 1. oktobrom 2008 se v Sloveniji v celoti začne uporabljati novi zakon o finančnem poslovanju, postopkih prisilne poravnave in prisilnega prenehanja (ZFPPIPP, Ur. l. RS, št. 126/2007), s katerim se nadomešča veljavna ureditev v Zakonu o finančnem poslovanju podjetij in Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Zakon uvaja dva nova pravna instituta, ki ju doslej v slovenskem pravu še nismo poznali. Gre za postopek osebnega stečaja in stečaja zapuščine. Ker zakon velja tudi za zadruge, je k sestavi predloga zakona pripombe prispevala tudi Zadružna zveza Slovenije. Več naših pripomb je bilo upoštevanjih pri pripravi zakonodajnega predloga, nekaj pripomb pa v zakonodajnem postopku ni bilo sprejetih, čeprav bi bilo njihovo upoštevanje koristno za vse udeležence v postopkih iz zakona. Seminar bo v sredo, dne 8. oktobra 2008 s pričetkom ob 10. uri v dvorani Zadružne zveze Slovenije, Ljubljana, Miklošičeva 4. Seminar je namenjen predsednikom, članom upravnih in nadzornih odborov, direktorjem in strokovnim delavcem včlanjenih zadrug, ki jih tematika zadeva. V kolikor vas sodelovanje na seminarju zanima, se za dodatne informacije obrnite na vašo zadrugo ali na Zadružno zvezo Slovenije.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
free hit counters