logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
03. NOVICE
Aktualno
Arhiv novic
 
 
 

 
 

 
 

 
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Ustanovljen prvi zadružni LAS na Koroškem Natisni

V Slovenj Gradcu so pripravili 27. junija 2007 javno predstavitev z naslovom »Inovativen pristop k programom razvoja podeželja – Primer zadružnega LAS-a na Koroškem«, s katero so soorganizatrorji Koroška kmetijsko gozdarska zadruga Slovenj Gradec, Mestna občina Slovenj Gradec, Zadružna zveza Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja želeli predstaviti možnosti, ki jih imajo regije v okviru 4. osi LEADER v programu razvoja podeželja za obdobje 2007 - 2013. Predstavljen je bil primer oblikovanja Lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline (LAS MDD), ki je organizirana kot »Zadruga za razvoj podeželja«. Temeljno poslanstvo nove zadruge je realizacija programa razvoja podeželja za navedeno območje, ki je izdelan za obdobje naslednjih sedem let. Zadrugo je ustanovilo 30 partnerjev iz Mislinjske in Dravske doline in zajema sedem občin na tem območju. Poleg občin so podpisniki tudi Koroška kmetijsko gozdarska zadruga Slovenj Gradec, društva, zbornice, združenja, banke, podjetja, založbe in drugi. Ustanovitelji so vodenje zadruge zaupali Alanu Bukovniku, županu Občine Radlje ob Dravi, ki bo vodil tudi 13 članski upravni odbor zadruge. LAS bo deloval kot samostojna zadruga, ki pa bo pri izvajanju svoje dejavnosti tesno sodeloval z že obstoječo Koroško kmetijsko gozdarsko zadrugo Slovenj Gradec. Načrti Lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline so usmerjeni v projekte, ki so neposredno povezani s potrebami kmetijske proizvodnje in ki omogočajo večjo konkurenčnost podeželja in povečujejo možnosti za trženje. V Razvojnem programu podeželja za Mislinjsko in Dravsko dolino 2007 – 2013 je kot skupen tržni produkt opredeljeno »zdravje«, ki vključuje ponudbo zdravega življenjskega okolja, ponudbo vode s Pohorja in Kozjaka, ekološko pridelano hrano, celovito turistično ponudbo območja in izdelke iz naravnih materialov. Hkrati so projekti usmerjeni v krepitev gospodarstva na podeželju, usposabljanja in izobraževanja, ki bo izboljšalo kakovost življenja na podeželju in uspešno izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predstavilo tudi druge oblike organiziranja LAS, poleg zadružne in udeležence seznanilo s postopki, ki sledijo pri sprejemanju in odločanju o potrditvi LAS s strani ministrstva. Ob koncu srečanja je udeležence pozdravil predsednik novo nastale zadruge, temu pa je sledil slavnostni podpis akta o ustanovitvi zadruge »LAS MDD - Zadruge za razvoj podeželja z.b.o.«.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
free hit counters